Onderwijskundige / organisatorische ontwikkelingen

April 2022We hebben nieuw meubilair uitgezocht voor groep 1/2. De bestelling is de deur uit dus we hopen eind van dit schooljaar/begin volgend schooljaar een prachtig, nieuw ingericht lokaal te hebben voor de jongste kinderen.Maart 2022In het kader van onze schoolontwikkeling met betrekking tot begrijpend lezen zijn we overgegaan tot aanschaf van de methode Blits!Blits is een methode studievaardigheden voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Aan de orde komt het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen zoals teksten, kaarten, tabellen en grafieken.Januari 2022Na de kerstvakantie hebben we met inzet van de NPO- middelen groep 1 en groep 2 gesplitst. Dit zal tot aan de zomervakantie zo blijven. Juf Kim staat voor groep 1 en juf Rhodé voor groep 2.

September 2021:

De schooljaarkalender kunnen ouders/verzorgers vanaf heden ook via Parro inzien. Daarnaast zullen de data iedere maand in het berkeljournaal terug te lezen zijn.