Onderwijskundige ontwikkelingen

 

September 2020: schoolfruit

Vanaf schooljaar 2020-2021 krijgen de kinderen 3 keer per week schoolfruit. Wekelijks wordt bekend gemaakt welk fruit er op welke dag gegeten wordt. Mochten kinderen het fruit / de groente echt niet lusten dan vragen wij ouders/verzorgers om op deze dag(en) zelf fruit/groente mee te geven. De dagen dat kinderen schoolfruit krijgen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.

April 2020: coronacrisis

Vanwege de Coronacrisis moesten we het thuisonderwijs vorm gaan geven. Dit moest en is in een razend tempo gebeurd. Een rode draad creeren voor, in ieder geval de groepen 3 t/m 8, was een doelstelling voor ons, zodat er voor ouders en kinderen structuur in zou zitten. Via Google Classroom hebben de leerkrachten voor hun eigen groep een online leeromgeving ingericht. Hierin werden instructiefilmpjes geplaatst, er werden werkbladen en dictees klaar gezet etc. Doordat kinderen digitaal verwerkten konden de leerkrachten een vinger aan de pols houden door achter de schermen mee te kijken en feedback te geven.

Door middel van een duidelijke weektaakbrief voor de groepen 3 t/m 8 onstond er voor iedere groep een mooie structuur waarin het werk was weg gezet. Ook de contactmomenten met de kinderen via Meet stonden in deze brief beschreven. Per week was er 2 keer een groepscontact moment voor de groepen 1 t/m 8. Daarnaast werd er door leerkrachten, kinderen en ouders contact gehouden via mail, telefoon en videogesprekken via Meet. 

Ouders van kinderen uit groep 1/2 hebben wekelijks een thuiswerkpakketje ontvangen via de mail. Hier konden ze samen met hun kind(eren) mee aan de slag.

Voor meer informatie over de vormgeving van ons onderwijs tijdens de coronacrisis kunt u kijken bij nieuws - berkeljournaal.

Januari 2020: rots & water

Onze intern begeleider heeft een training rots&water gevolgd. Dit is een psychofysieke training ontwikkeld voor het onderwijs. Al spelenderwijs leren kinderen met elkaar samen te spelen en te werken. Juist door de ontwikkeling van positieve, sociale competenties wordt een belangrijke basis gelegd. Ook wordt er een basis gelegd voor een positief leer- en speelklimaat, hetgeen een zeer belangrijke, preventieve werking heeft op het ontstaan van pestgedrag.