Onderwijskundige ontwikkelingen

September 2019: Landelijk artikel Iris Connect en professionalisering

Afgelopen schooljaar zijn Marije Verbeek, Ellen Venderbosch en collega Moniek Hummelink (IKC Op d'n Esch) geïnterviewd over het inzetten van Iris Connect in de klas. 
Dit artikel is landelijk geplaatst op de website van Arbeids Platform Primair Onderwijs. 

Klik hier om het artikel te lezen. 

 

Maart 2019: VVTO cursus / nieuwe digiborden

Twee leerkrachten volgen de cursus CLIL: content and language integrated learning. Een manier van onderwijs waarin het doceren van vakinhoud en van een vreemde taal tegelijkertijd gebeurt. Bijvoorbeeld bij geschiedenis of aardrijkskunde. Het voordeel hiervan is dat de beschikbare tijd voor Engels wordt verruimd, zonder veel tijd voor andere vakken in te leveren. Dit schooljaar wordt er een themaweek Engels uitgewerkt en er wordt een begin gemaakt met een beleidsplan. In schooljaar 2019-2020 krijgt deze CLIL cursus verdere inhoud. 

We hebben in alle groepen nieuwe digiborden gekregen. We hebben 4 vaste borden aan de muur, waarvan er 1 verstelbaar is in hoogte en 1 verrijdbaar bord. 

Januari 2019: ICC cursus / Bouwoverleg onderwijsteam 

- Twee leerkrachten volgen momenteel de ICC cursus. Ze gaan een nieuw cultuurplan schrijven voor onze school. Dit stemmen ze af met het team en de directie.

- Bouwoverleg onderwijsteam: de onderbouwleerkrachten zijn aan de slag gegaan met het onderwerp cooperatieve werkvormen. De midden- en bovenbouw met google drive.

December 2018: sharepoint

We zijn overgegaan naar Sharepoint. We werken niet meer vanuit de documenten die op de server stonden. Vanaf nu werken we in de Cloud.

November 2018: visie

We gaan ons richten op visie ontwikkeling van IKC De Berkel. Op dit moment ligt er een visie die erg algemeen is en niet goed weer geeft waar wij als IKC De Berkel voor staan. Het doel is om tijdens de 2 ingeplande studiedagen dit schooljaar tot een visie te komen die goed weer geeft: waarom wij bestaan, waar wij voor staan, waarin we uitblinken en waar we in de toekomst naar toe willen.

We hebben ons op onze eerste studiedag met name gericht op het vergroten van kennis rondom visie en visieontwikkeling en het openen en bijstellen van mentale modellen rondom visie en visieontwikkeling.

Oktober 2018: Klasbord

We hebben, in het kader van de AVG wetgeving, gekozen om foto's van (feestelijke) gebeurtenissen in de klas niet meer te delen via de website van school, maar via Klasbord. Foto's en berichtjes via Klasbord kunnen alleen door de betreffende ouders van de groep gezien worden. Ouders hebben hier via een toestemmingsformulier toestemming voor gegeven. Kortom: Klasbord wordt ingezet om te informeren over de onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, excursies, schoolfeesten, etc. Maar dus ook om foto's te delen van de klas.

September 2018: Taakspel

Onderwijs is continu in beweging. We vinden het als school en team belangrijk om ons te blijven ontwikkelen en onderwijskundige ideeen met elkaar te delen. Wij starten schooljaar 2018-2019 met de invoering van: Taakspel. 

Doel van Taakspel:

Het doel van Taakspel is dat storend en onrustig gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. De leerkracht geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

Hoe wordt Taakspel gespeeld:

Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen punten. Wanneer ze voldoende punten overhouden komen ze in aanmerking voor de vooraf besproken beloning. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. 

Klik hier voor meer informatie over Taakspel.