IKC De Berkel
verbindt, inspireert en is altijd in beweging!

Welkom

De Berkel is een openbare school. Dit betekent dat de school algemeen toegankelijk is en voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar is. Elke ouder kan zijn of haar kind op een openbare school onderwijs laten verzorgen ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Openbaar onderwijs betekent ook betrokkenheid, openheid en transparantie van en voor alle belanghebbenden.

Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. Wij zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het toch gebeurt, grijpen we direct in.

Onze school is reeds in ontwikkeling, past moderne onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle kinderen. Met ons onderwijs willen we de voortdurende ontwikkeling van eigen mogelijkheden van de kinderen begeleiden.