Regels en protocollen

Het is belangrijk dat er een goede sfeer op school heerst. Kinderen moeten zich veilig voelen en op een goede manier met elkaar omgaan. Ook moet er een rustige werksfeer heersen. Om dit te realiseren hebben we een in ons BAS ontwikkelingsveld 'regels en routines' afspraken opgenomen waar leerkrachten en kinderen zich aan moeten houden. Dit document wordt twee keer per jaar besproken op een teamvergadering, waardoor het steeds weer onze aandacht heeft en wordt aangepast waar nodig.

Klik hier voor het anti-pestprotocol.

Klik hier voor het medisch protocol.