MR / OR

schooljaar 2023-2024

Wat doet de MR 'medezeggenschapsraad'?

MR leden, ouders en leerkrachten bespreken met elkaar en directie alles wat voor school van belang is. Een MR lid neemt in principe deel aan de MR voor een periode van 3 jaar. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming of advies nodig van de MR. Bijvoorbeeld als het schoolplein wordt aangepast, bij de benoeming van nieuw personeel, besteding van geld enzovoort.

Elk jaar keren ook de begroting en de formatie terug op de agenda. Hoeveel leerlingen zijn er volgend schooljaar? Hoeveel geld is er? Welke klassenindeling past daar het beste bij?

Daarnaast zijn er ook onderwerpen waarbij je mee denkt over een probleem of juist iets leuks. Wat vinden we slim of handig? Hoe ga je daarmee om? Wat zouden ouders daarvan vinden? Bijvoorbeeld de inzet van nieuwe rapporten, pesten en veiligheid. Kortom alle zaken die het wel en wee van de school betreffen. 

De MR behandelt nooit individuele gevallen, hiervoor is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. De MR behartigt de belangen van alle ouders. 

De MR bestaat uit de volgende leden:

Bart Jan Mellink (ouder), Natasja Rhebergen (ouder), Manon ten Elsen (leerkracht), Ellen Venderbosch (leerkracht).

Wat doet de OR 'ouderraad'?

Een ouderraad levert een positieve bijdrage aan de gang van zaken op school. Ze organiseren activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest en dergelijke. Een aantal keren per schooljaar komt de OR bij elkaar om te vergaderen. Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden hier besproken.

De OR bestaat uit de volgende leden:

Vacant (voorzitter), Mirjam Janse-van de Hoef (penningmeester), Marlou Beijer (secretaris), Mark Kruger, Roy te Velthuis, Rita Wisselink, Kim Winkelhorst, Kim van Amersfoort-Nijman (leerkracht), Rhode Nijhof (leerkracht).