Communicatie

Communicatie tussen kinderen, ouders/verzorgers en leerkracht is van groot belang. Wij communiceren met ouders/verzorgers via Parro. Dit is een app die ouders/verzorgers kunnen downloaden. Hier worden de nieuwsbrieven gedeeld, de schooljaaragenda staat hierin en leerkrachten delen informatie vanuit hun eigen groep.

Daarnaast hebben we een Facebookpagina; IKC de Berkel. Hierop delen we leuke nieuwtjes, krantenartikelen etc.

Ook onze website www.obsdeberkel.nl is een communicatiekanaal waarop veel informatie van school te vinden is.