Engels

Waarom VVTO, vroeg vreemde talen onderwijs?

VVTO staat voor vroeg vreemde talen onderwijs. De term wordt gebruikt voor het basisonderwijs. De term wordt gebruikt voor het basisonderwijs, waarbij scholen vroeg, meestal vanaf groep 1 of groep 5, extra uren Engels of een andere vreemde taal aanbieden. Engels taalonderwijs aan de groepen 7 en 8 valt hier buiten, aangezien dit in heel Nederland verplicht is. 

Wat biedt onze school?

In schooljaar 2016-2017 is IKC De Berkel schoolbreed gestart met het aanbieden van Engels. Dit betekent dat er in de groepen 1 t/m 8 meerdere momenten per week Engels wordt gegeven. 

Waarom biedt IKC De Berkel VVTO aan?

Taalontvankelijkheid van de kinderen: 

Kinderen heel gemakkelijk twee of meerdere talen tegelijkertijd aanleren. Door gebruik te maken van taalontvankelijkheid van jonge kinderen kunnen zij de taal 'natuurlijk' verwerven. Geen stampen van woordjes, maar gewoon spelenderwijs in de klas door middel van aansprekende activiteiten.

Cognitieve voordelen:

Vroeg Engels is goed voor de totale taalontwikkeling van een kind en het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat de cognitieve ontwikkeling en de algemene taalvaardigheid vooruit gaan bij het vroeg aanbieden van een tweede taal. 

Internationalisering:

Binnen Europa zijn andere landen al ver vooruit met vroeg Engels. Zo is het in Duitsland sinds kort in sommige deelstaten verplicht en ook op praktisch alle Spaanse privescholen wordt vroeg Engels onderwezen. Met zoveel succes dat de staatsscholen dit voorbeeld willen volgen. Daarnaast is onze samenleving steeds meer internationaal gericht, waardoor kinderen veel in aanraking komen met de Engelse taal. 

Aansluiting voortgezet onderwijs:

Na 8 schooljaren Engels is er een goede basis gelegd, waardoor er een betere aansluiten in het voortgezet onderwijs zal plaats vinden. 

Minder schaamte gevoel:

Door kinderen op jonge leeftijd een tweede taal aan te bieden en te laten spreken, ontstaat er geen schaamtegevoel om te taal te durven spreken.