Kindercentrum Oqido

 

Eind schooljaar 2018-2019 zijn wij officieel verder gegaan onder de naam: IKC De Berkel. De samenwerking wordt ieder jaar intenesiever door er steeds verder vorm en inhoud aan te geven. 

Hieronder een aantal foto's van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf: