Integraal kindcentrum De Berkel

Eind schooljaar 2018-2019 zijn wij officieel verder gegaan onder de naam: IKC De Berkel. De samenwerking wordt ieder jaar intensiever door er steeds verder vorm en inhoud aan te geven. 

We hebben op onze locatie in Rekken alles onder een dak: kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en natuurlijk de basisschool.

Kinderdagverblijf: https://www.oqido.nl/kinderopvang 

Peuteropvang: https://www.oqido.nl/peutergroepen 

Buitenschoolse opvang: https://www.oqido.nl/buitenschoolse-opvang 

Hieronder een aantal foto's van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf op onze locatie: