Schoolgids

Waarom deze schoolgids?

U leest de schoolgids van onze school, omdat u belangstelling hebt en als ouder betrokken bent bij IKC De Berkel. Binnen het door het bestuur vastgestelde beleid is deze gids uitgewerkt om u als ouders informatie te verstrekken over onze school. Ook kunt u deze gids lezen als een verantwoordingsbrochure, waarin we aangeven wat u van onze school mag en kunt verwachten.

Deze brochure is bovendien een uitwerking van een wettelijke verplichting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Wat staat er in deze schoolgids?

In deze schoolgids staat veel informatie over onze school. 

Ook al staat alles mooi omschreven, wij vinden het zeer belangrijk dat u op school komt kijken. U kunt dan de sfeer proeven, met de locatie coordinator praten, u kunt zien hoe wij met de kinderen omgaan en de kinderen met elkaar.

Bovendien is er altijd een ouder van de medezeggenschapsraad of ouderraad bereid om ook een praatje met u te houden als u dat wenst. 

Klik hier om de schoolgids van schooljaar 2023-2024 te downloaden.