Leerlingenraad

2023-2024

De volgende leerlingen zitten in de leerlingenraad:

....

De leerlingen mogen meedenken en meebeslissen binnen de organisatie, zodat ze weten dat ze meetellen en betrokken raken bij de schoolorganisatie.

De leerlingen maken kennis met een democratisch proces.

De leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor schoolse zaken.

Het bevorderen van actief burgerschap.

De leerlingen inzicht geven in de organisatie van de school en laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.