Pluswerk

De eisen die gesteld worden aan een passend onderwijs aanbod voor hoogbegaafde / hoog intelligente leerlingen zijn de afgelopen jaren veranderd. Het aanspreken en ontwikkelen van verschillende vaardigheden, waarin alle talenten van leerlingen worden aangesproken is van groot belang voor leerlingen met cognitief talent om zo in de toekomst effectief en succesvol te zijn. 

Voor onderwijsmaterialen betekent dit dat meer inbreng en een onderzoekende houding van leerlingen, waarbij verschillende (denk)vaardigheden worden gestimuleerd en executieve functies worden getraind, geeist. 

Wij maken hiervoor gebruik van Eschboxen op school. In de Eschboxen zijn diverse verrijkingsmaterialen verzameld en gebundeld. De materialen uit deze box staan los van / zijn aanvullend op de verrijking aangeboden vanuit de methode. Het verrijkingsverwerk in de Eschbox zet in op het stimuleren van de verschillende (denk)vaardigheden als mede het hogere orde denken (analyseren, evalueren, creeren), en het trainen van de executieve vaardigheden.